Reklama Popup

Dziś jest

Archiwum aktualności

 

26 grudnia 2016 – 02 stycznia 2017

Obóz rekolekcyjny w Białym Dunajcu

 

       I w tym roku tradycji stało się zadość. Tak o tym wyjeździe już się mówi. Przecież co roku w przerwie świątecznej organizowany jest dla młodzieży obóz rekolekcyjny w górach, w Białym Dunajcu, połączony z kursem narciarskim, któremu zawsze przewodniczy niestrudzony duszpasterz młodzieży, ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka.

            Ci, którzy potrzebowali ciszy, spokoju, kontaktu z przyrodą, czystego powietrza, nietuzinkowych miejsc z klimatem zgłosili się na ten wyjazd. Skorzystali także z nauki jazdy na nartach, bo przecież to piękne tereny do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Pod okiem wytrawnych trenerów, którzy potrafili skutecznie zarazić uczestników bakcylem nart – niektórzy uczyli się, inni doskonalili swoje umiejętności. Uczący się otrzymywali wiele wskazówek, które decydują o płynności, technice i bezpieczeństwie jazdy. Z każdym dniem chęć jazdy była większa i zjazd sprawiał wiele przyjemności..

            Poza zimowym szusowaniem było wiele ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu.

            Jakże ważne okazały się wspólnie przeżywane Msze Święte, głoszone Słowo Boże, codzienne modlitwy. Wniosły one w życie młodych, poszukujących ludzi, wiele dobra i optymizmu w ich codzienne życie.

            Ostatniego dnia wszystkim było żal, że trzeba już kończyć „zimowe szaleństwo”.

            Warto wyjeżdżać … .

 

 

18 grudnia

Wieczór Uwielbienia

 

Tym razem piękny modlitewny Wieczór sprawowano w czasie trwania Adwentu, po rekolekcjach parafialnych.

Do świątyni Świętej Rodziny przybyło bardzo dużo osób z różnych części miasta. Całe uwielbienie przebiegało w atmosferze spokoju i czuwania. Zgromadzeni wierni prosili, aby Jezus przygotował ich serca na swoje przyjście.

Ten Wieczór Chwały zakończyła modlitwa kapłanów nad wiernymi i prośba o otwarcie ich serc na Boże łaski i dary.

 

 

06 grudnia

Liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

 

Przede wszystkim pamiętać należy, że liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja jest początkiem oczekiwania na najważniejsze wydarzenie, które przypada 24 grudnia.

Zwyczajem tego dnia jest także wręczanie drobnych prezentów na cześć świętego biskupa, który zasłynął z pomocy, jakiej udzielał potrzebującym.Wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Stąd święty ten jawi się jako przykład chrześcijańskiej dobroci. Pozostała po nim pamięć, że czynił dobro bez rozgłosu, dyskretnie, bez afiszowania się i szukania własnej chwały.

Toteż Mikołajki są świętem, które przypomina o najbliższych, prezenty są przecież dowodem pamięci o tych, którym chcemy sprawić przyjemność.

O tym zawsze pamięta ks. Kazimierz Wądołowski, proboszcz ze Świętej Rodziny. We wtorek, podczas Mszy Św. o godz. 18.00, w świątyni pojawił się Mikołaj, oczywiście w pięknym stroju, z pastorałem i ogromem prezentów. Obdarował wszystkich, przede wszystkim dzieci, książkami i słodkimi upominkami.

Wielkie zaskoczenie i wielka radość …
 

02 – 04 grudnia

Kurs Ewangelizacyjny dla młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

 

Wszystkie wspólnoty i parafie Diecezji Łomżyńskiej, już od wielu lat, zajmują się wielką ewangelizacją. Z tego względu powstają nowe inicjatywy i spotkania modlitewne, aby ciągle, na nowo budzić w ludziach moc Ducha Świętego.

Mając na uwadze powyższe, ks. Łukasz Dawidowicz zorganizował 58-osobową grupę młodzieży, przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, która wzięła udział w kursie ewangelizacyjnym „Eureka”. Kurs odbył się w ośrodku „Caritas” w miejscowości Ptaki k. Nowogrodu. Spotkanie z realnie działającym Bogiem, spojrzenie razem z Nim na życie i zyskanie nowych perspektyw, a także możliwości, poprowadziła Wspólnota Theoforos z Łomży.

Celem weekendu okazała się pomoc uczestnikom w odnalezieniu żywego i zainteresowanego nimi Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego człowieka, daje ożywienie i umocnienie serca.

Podczas kursu młodzi ludzie angażowali się w modlitwę, słuchali interesujących konferencji oraz przeżywali czas na warsztatach ewangelizacyjnych. Poruszającym oraz niezwykle istotnym punktem rekolekcji była uroczysta kolacja w sobotni wieczór. Młodzież w galowych strojach obsługiwana była przez wziętych ze wspólnoty kelnerów. Każdy z uczestników poczuł się wtedy naprawdę ważny i kochany przez Jezusa.

Doświadczając tego, że jesteś kochany przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością z innymi.– wspominali uczestnicy.

            Kurs zakończono uroczystą Mszą Świętą w niedzielę, przed południem.

            Młodzi wrócili do Wyszkowa pełni nowych sił, gotowi na nowe wyzwania … .

 

 

20 listopada

Wieczór Uwielbienia ze wszystkimi Świętymi

 

Oprócz tego, w tę niedzielę odbył się kolejny Wieczór Uwielbienia, poprzedzony Mszą Świętą, sprawowaną o godz. 17.00, ze szczególna intencją – z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne.Wieczory Chwały w tej parafii organizowane są cyklicznie. Tym razemspotkanie odbyło się pod hasłem: „Święci są wśród nas”.

Wieczory Chwały są otwarte i może na nie przyjść każdy, kto pragnie przeżyć czas bliskości z Bogiem, kto czuje, że jego życie nie jest pełne, tęskni za prawdziwą Miłością, ma problemy lub cierpi na jakąś chorobę duszy czy ciała, kto po prostu pragnie wielbić Boga. W programie: Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia oraz indywidualna modlitwa wstawiennicza. Całość poprowadził ks. Łukasz Dawidowicz.

Tym razem święci zgromadzili wiernych bardzo licznie.Przybyli także małżeństwa, należące do Kościoła Domowego. Parafialna schola dorosłych rozpoczęła czas uwielbienia śpiewem. Po zawiązaniu wspólnoty i wspólnym tańcu, poszczególne małżeństwa i rodziny wnosiły relikwie świętych. Procesji wnoszenia relikwii towarzyszyła modlitwa do poszczególnych świętych i błogosławionych.

Ten wieczór modlitwy był naprawdę wyjątkowy, to było jakby namacalne potwierdzenie świętych obcowania: Jan Paweł II, siostra Faustyna, Ojciec Pio, Dominik Savio, Zygmunt Szczęsny-Celiński, Joanna Beretta Molla, Zelia i Ludwik Martin, Rita i bł. Karolina wraz z ks. Jerzym Popiełuszko – relikwie dobitnie uświadomiły wszystkim, że każdy może być świętym.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie o uzdrowienie wierni rodzinnie podchodzili do prezbiterium, a kapłan błogosławił Najświętszym Sakramentem kolejno podchodzące do ołtarza małżeństwa z dziećmi i całe rodziny. Na podkreślenie zasługuje obecność bardzo dużej ilości dzieci i młodzieży. Wieczór Chwały zakończono śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Czy chcę naśladować Jezusa, by zostać świętym? Czy warto te trzy godzinki być we wspólnocie ze świętymi? Liczba wiernych świadczy o tym, że tak!

          Chcesz odświeżyć Twoją relację z Bogiem? Przyjdź na kolejny Wieczór Chwałyorganizowany w parafii p.w. Świętej Rodziny. – taką zachętę kierują księża do każdego, kto chce odpowiedzieć na to zaproszenie.

 

 

20 listopada

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Celebracja zamykająca Nadzwyczajny Jubileusz

 

 Słowa, które skierował do swoich parafian ksiądz proboszcz, były wprowadzeniem do celebracji, zamykającej Nadzwyczajny Jubileusz:

Dobiega końca Rok Jubileuszowy. Doświadczyliśmy w tym nadzwyczajnym czasie wiele łaski i miłosierdzia. W tej celebracji eucharystycznej pragniemy wznieść do Ojca naszą pieśń wdzięczności za dary, których udzielił nam tak obficie. Jeszcze raz, zanim przystąpimy do celebracji tych świętych tajemnic, błagajmy o balsam miłosierdzia, uznając naszą grzeszność i z całego serca przebaczając sobie wzajemnie.

Z wielką radością dziękujmy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, że w tym roku łaski obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. Wszystkim został dany cenny czas łaski miłosierdzia i nawrócenia. Wyraźmy naszą wiarę i naszą wdzięczność słowami Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki. Wyśpiewując miłosierdzie Boga, które rozciąga się z pokolenia na pokolenie, prośmy, aby zechciał nadal wylewać je na cały świat, niczym rosę o poranku.

Od dziewięciu dni nasza Ojczyzna – ta parafia również – przygotowywała się do tego święta w specjalnej Nowennie. W związku z tym, podczas każdej Mszy Świętej, zgromadzeni wierni, wspólnie z ks. kanonikiem Kazimierzem Wądołowskim – proboszczem, odmawialiAkt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, poświęcając siebie i swoje rodziny Chrystusowi Królowi.

 

 

19 listopada

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Tego dnia w Łagiewnikach miała miejsce Uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uczestniczyli w niej również wierni ze Świętej Rodziny. Pielgrzymce do Łagiewnik przewodniczył ks. Łukasz Dawidowicz.

To bardzo ważny dzień, nie tylko dla parafian ze Świętej Rodziny, ale dla całej Polski – duchowa pieczęć zamykająca Rok Miłosierdzia i wieńcząca wszystkie niezwykłe wydarzenia, jakie miały w nim miejsce. Wielka Pokuta przygotowywała miejsce dla Jezusa w sercach wiernych! Ten doniosły Akt miał miejsce w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata.

Pasterze kościoła w Polsce wyjaśnili, że celem aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Podkreślili, że Chrystusa nie trzeba intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem.

Dlatego też wypowiedzenie słów Aktu w Łagiewnikach w sobotę, a w niedzielę w parafiach, to dla każdego z nas niejako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy.   

Tak więc Króluj nam Chryste! Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

 

10 – 19 listopada

Przygotowania przed Jubileuszowym Aktem

Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas, stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen – tą modlitwą parafianie ze Świętej Rodziny modlili się przez wiele tygodni, przygotowując się do uroczystości przedJubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Natomiast w czwartek, 10 listopada , rozpoczęto Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Został on uroczyście wypowiedziany 19 listopada br., w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, a następnego dnia – we wszystkich polskich parafiach.

Zatem parafianie ze Świętej Rodziny do tej niezwykłej uroczystości przygotowywali się w sposób szczególny. Każdego dnia Nowennę odprawiano w innej intencji, a mianowicie:

Ø  1 dzień – 10.11.2016, godz.18.00 – Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego  Prawu;

Ø  2 dzień – 11.11.2016 godz.10.00 – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski;

Ø  3 dzień – 12.11.2016 godz.18.00 – Dziękczynienie za miłosierdzie Jezusa Chrystusa Króla;

Ø  4 dzień – 13.11.2016 godz.9.00 – Dziękczynienie za matczyną opiekę Maryi Królowej Polski;

Ø  5 dzień – 14.11.2016 godz.18.00 – Przeproszenie Jezusa Chrystusa Króla za nasze narodowe grzechy;

Ø  6 dzień – 15.11.2016 godz.18.00 – Wyrzeczenie się złego ducha i wszystkich jego spraw;

Ø  7 dzień – 16.11.2016 godz.18.00 – Przyrzeczenie pełnienia woli Jezusa Chrystusa Króla;

Ø  8 dzień – 17.11.2016 godz.18.00 – Przyrzeczenie budowania Królestwa Jezusa Chrystusa Króla w naszym Narodzie;

Ø  9 dzień – 18.11.16 godz.18.00 – Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie.

Codziennie, podczas Nowenny, zgromadzony Lud Boży w modlitewnym skupieniu, wypowiadał słowa następującej modlitwy:

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen

 

 

19 listopada

IX Festiwal Pieśni Maryjnych w Wąsewie

 

Podczas tego Festiwalu wystąpił także Chór parafialny, z pieśnią „Matko Kościoła”. Za swój występ otrzymali Srebrny Dyplom. Wyśpiewali pierwsze miejsce. Serdeczne gratulacje!

 

 

 

 

19 listopada

Parafialny Turniej Tenisa Stołowego.

 

Tym razem, również w świetlicy parafialnej, odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Rozpoczął się o godz. 10.00. Księża zorganizowali go dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych.

Oto końcowa klasyfikacja:

  • szkoła podstawowa:

Adrian Osowiecki

Jakub Nozderka

Kacper Pakieła

  • gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:

Jakub Szymański

Weronika Wojtaszek

Sebastian Wojtaszek

 

Księża podziękowali uczestnikom za wspólną sportową rywalizację i pogratulowali zwycięzcom.
 

18 – 19 listopada

Warsztaty muzyczne w Leszczydole Starym

 

Ks. Adam Hryc jest przekonany, że muzyka uczy i bawi, chociaż opiera się na długofalowych działaniach. Dlatego też znów wyjechał ze Scholą parafialną dzieci na warsztaty muzyczne, które zorganizowano tym razem – w Leszczydole Starym.

Miały one na celu kreowanie i rozwijanie aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej dzieci, szersze upowszechnianie czynnych zainteresowań

muzycznych, przede wszystkim w dziedzinie muzyki sakralnej, wymagających bezpośredniego udziału. Zwrócono szczególną uwagę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, lepszego zorganizowania scholii, przygotowania młodego odbiorcy do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu liturgicznym.

W zależności od potrzeb pracowano w grupach lub indywidualnie.

Ćwiczenia obejmowały emisję głosu, dykcję, utrwalanie wcześniej poznanych pieśni liturgicznych. Dotyczyły także przygotowania do Mszy świętej, zwłaszcza – śpiewu liturgicznego. Zwracano uwagę na właściwy dobór pieśni liturgicznych do uroczystości kościelnych oraz części Mszy Świętej.

Poza tym codziennie sprawowano Mszę Świętą z udziałem dzieci. Niektóre z nich wykazały się szczególną aktywnością.

Znów owocnie spędzili czas, doskonaląc swoje muzyczne umiejętności.

 

18 listopada

Liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Spotkanie z ks. Jakubem Bartczakiem

 

We wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,18 listopada, do Wyszkowa przyjechał Jakub Bartczak, ksiądz, który jest raperem, a jednocześnie duszpasterzem młodzieży w archidiecezji wrocławskiej. Ks. Jakub został zaproszony przez parafię Świętej Rodziny, aby przeprowadził warsztaty profilaktyczno – ewangelizacyjne dla młodych. Choć twierdzi, że chce być „zwykłym księdzem na parafii”, daleko mu do szablonowego proboszcza. Ks. Jakub Bartczak, prawdopodobnie najlepszy raper wśród polskich księży i jedyny ksiądz wśród polskich raperów.

Całe spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.50 w Zespole Szkół w Wyszkowie. Młodzież i dzieci, licznie zgromadzeni na hali sportowej, wysłuchały konferencji pt. „Po prostu wierzę”, podczas której opowiedział o życiu, swojej drodze do Boga i prawdziwym hip-hopie. Właściwie to złożył świadectwo swojego dotychczasowego życia:

Jestem wikariuszem we wrocławskiej parafii. Przeżyłem już 30. lat i trochę więcej… . Kilka lat temu przyjąłem święcenia kapłańskie, ale dużo wcześniej zajmowałem się rapem. Nagle stwierdziłem, że nie potrafię porzucić pasji do muzyki. Wkrótce więc wydałem płytę, na której znaleźć można 14 utworów o życiu, Bogu, Kościele.

To było dla mnie bardzo ważne, bo pozytywny odzew, z jakim się spotkałem, utwierdził mnie w przekonaniu, że mogę jednocześnie być księdzem i zajmować się rapem. Dodam jeszcze, że po święceniach na długo przestałem zajmować się rapem, podchodziłem do niego z rezerwą. Zastanawiałem się nawet, czy to już nie jest zamknięty rozdział mojego życia. Ale ostatecznie okazało się, że nie można się wyleczyć z hip-hopu. Wiedziałem też, że taka muzyka dotrze do małolatów, ale nie dziwiło mnie, że starsze pokolenia nie do końca wie, o co chodzi. I nie mam na myśli tylko księży, bo dokładnie tak samo reagowała na hip-hopmoja mama.

Ale ja akurat jestem radykalnie prawdziwy w tym, co robię. Każdy, kto się zna na hip-hopie, zobaczy w moich kawałkach tę prawdziwość. A jednocześnie jeśli chodzi o nawijkę osiągnąłem pewien poziom, choć przyznam, że nie jestem, że nie chcę być, jakimś mega-mistrzem. Mógłbym być lepszy, co wymagałoby ode mnie więcej czasu i poświęceń, na które nie mogę sobie obecnie pozwolić. Ale jest na tyle spoko, że moje rapowanie nie jest jakąś żenadą. Poza tym mam naprawdę dobre bity, bo prawdziwość, to w hip-hopie podstawa.

Często pytacie mnie, skąd wziął się w ogóle pomysł, żeby ten strój duchowny przywdziać?Odpowiem. Moja mama była religijną osobą i zawsze pilnowała, żebyśmy w niedzielę byli w kościele. Poza tym od dzieciństwa lubiłem się modlić, rozmawiać z Bogiem. Robiłem to także później, np. przed koncertami. Ale impulsem do podjęcia decyzji była rozmowa z księdzem podczas spowiedzi. Zapytał mnie: „a może byś poszedł do seminarium?” I zacząłem o tym poważnie myśleć. Moi koledzy z podwórka śmiali się ze mnie. Żartowali, że i tak szybko z seminarium wylecę, albo pytali, czy odrabiam wojsko. Ale ja przed święceniami naprawdę poczułem, że to jest to. Po tych kilku latach jestem jeszcze bardziej pewien, że to moja droga. To życiowy wybór, tak jak kiedy wybiera się żonę. „Powołanie” – dziś mogę to już z całą pewnością powiedzieć.
A muzyka to moja pasja, ale nie główne zajęcie. Zajmuję się przede wszystkim posługą i jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Nie zamierzam robić muzycznej kariery, chcę być zwykłym księdzem na parafii … .

Konferencja przeplatana była kawałkami muzyki hiphopowej.Z zaciekawieniem młodzi ludzie słuchali kapłana, dającego świadectwo swojej wiary w Jezusa.

Kulminacyjnym punktem pobytu ks. Jakuba Bartczaka w Wyszkowie, była wieczorna Msza Święta w parafii Świętej Rodziny. W homilii ksiądz Kuba wspomniał o znaczeniu świadectwa we współczesnym świecie. Opierał się na przykładzie bł. Karoliny Kózkówny. Po Eucharystii odbyło się spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.

W sercach młodych ludzi, po zakończeniu niezwykle udanych warsztatów ewangelizacyjnych, ponownie umocniła się wiara i przekonanie, iż Jezus jako Pan i Król, może zmienić życie każdego człowieka i dać mu prawdziwą radość.

 

 

12 listopada

Projekcja filmu „Cuda z nieba”

 

Projekcję filmu „Cuda z nieba”, dla dzieci i młodzieży, zorganizowali parafialni duszpasterze w salce domu parafialnego. Seans rozpoczęto o godz. 19.00.

„Cuda z nieba”, to film oparty na prawdziwej historii Annabel Beam, dziewczynki, która za życia odwiedziła Niebo. Narratorką opowieści jest jej matka Christy Beam, rolę której zagrała Jennifer Garner.

Annabel większość dzieciństwa spędziła w szpitalach, przykuta do łóżka przez rzadką chorobę, która nie dawała jej szans na normalne życie. Kiedy poczuła się na tyle dobrze, by móc wyjść na zewnątrz i pobawić się z siostrami, zdarzył się wypadek, który mógł kosztować ją życie… Annabel wpadła do środka wielkiego, spróchniałego drzewa. Znaleziono ją nieprzytomną. I kiedy wszyscy, łącznie z lekarzami, byli przygotowani na śmierć dziewczynki, ta obudziła się i opowiedziała niezwykłą historię o tym, jak spotkała Jezusa. Niejako na potwierdzenie tych słów, lekarze stwierdzili, że jej dotychczasowa choroba cofnęła się...

Prawdziwa, jakże wzruszająca historia. Warto obejrzeć …

· 

"Cuda z nieba" to film oparty na prawdziwej historii Annabel Beam, dziewczynki, która za życia odwiedziła Niebo. Narratorką opowieści jest jej matka Christy Beam (Jennifer Garner). Annabel większość dzieciństwa spędziła w szpitalach, przykuta do łóżka przez rzadką chorobę, która nie dawała jej szans na normalne życie. Kiedy poczuła się na tyle dobrze, by móc wyjść na ...

 

12 listopada

Parafialny Turniej „Piłkarzyki 2016”

 

Dla starszych dzieci i młodzieży, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w sobotę, o godz. 10.00, w świetlicy parafialnej zorganizowano parafialny Turniej „Piłkarzyki 2016”.

Sportowa rywalizacja przyniosła wiele wspaniałych emocji. Oto wyniki poszczególnych kategorii wiekowych:

§  szkoła podstawowa (kl. I-III):
Mateusz Salwin i Eryk Gołębiewski
Jakub i Karol Polescy
Aleksandra i Jakub Ciszkowscy

§  szkoła podstawowa (kl. IV-VI):
Kacper Pakieła i Kacper Mróz
Dawid Brzeziński i Mateusz Rudnicki
Adrian Osowiecki i Kacper Kot

§  gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
Piotr Ciszkowski i Sebastian Wojtaszek

Jakub Seroka i Karol Składanek
Kamil Przybysz i Tomasz Baranowski

 

Księża serdecznie pogratulowali zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom turnieju podziękowali za sportową rywalizację. 
 

 

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

 

W piątek, podczas Mszy Świętych, sprawowanych o godz.7.00 , 10.00, 17.30 i 18.00, w sposób szczególny modlono się w intencji tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, również tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt.

Duszpasterze, już wcześniej, zachęcali swoich parafian, aby na to święto umieścili flagę narodową w miejscu widocznym i godnym, przy swoim domu, by w ten sposób zamanifestować miłość do Ojczyzny, której na imię POLSKA.

Ponadto w świątyni, po Eucharystiisprawowanej o godz. 10.00, odbył się wzruszający Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu parafialnego Chóru.

Śpiewali następujące pieśni: Gaude Mater Polonia, Hymn Polski, O ziemio Polska, Warszawianka, Piechota, Deszcz Jesienny, Białe Róże, O Polski Kraju Święty.

            Właściwie to śpiewał „cały kościół”. Bardzo wzniośle, uroczyście, patriotycznie, pięknie …. .

 

22 października

Liturgiczne wspomnienie św. Łukasza

         

          Dzień liturgicznego wspomnienia św. Łukasza – patrona służby zdrowia, to 18 października. Natomiast w parafialnej wspólnocie uroczystość obchodzono 22 października. Przecież św. Łukasz pozostaje wzorem, jako wierny towarzysz Pawłowej walki z cierpieniem i osamotnieniem. Patron służby zdrowia zawsze był wierny prawdzie. Tego oczekujemy od pracowników służby zdrowia.

          Dlatego też w ich intencji, ks. proboszcz sprawował uroczystą Mszę Świętą o godz. 17.00. Wspólnie odmówiono Różaniec. Gorącą modlitwą objętą wszystkich tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie innych.

          Wszystkim pracownikom służby zdrowia złożono serdeczne życzenia.

 

 

 

16 października

Wieczór Chwały z Matką Jezusa

Uczyńcie wszystko,

Cokolwiek wam powie

                                   (J 2.5)

            Wieczorne spotkanie z Matką Jezusa rozpoczęto Mszą Świętą o godz. 17.00. W obecności Ducha Świętego, we wspólnych modlitwach wierni dziękowali za NMP, naszą Matkę i Matkę Kościoła. Uczczono także Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.Licznie zgromadzona wspólnota poprzez śpiew, taniec i modlitwę zanosiła swoje prośby, intencje i wołania do Jezusa.

Wierni, wpatrzeni w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie dziękowali za wszystkie Matki i za dar macierzyństwa. Natomiast Jezusowi zawierzyli wszystkie matki, w szczególny sposób te, które nie doświadczają wdzięczności i miłości od swoich dzieci. Przepraszali za błędy popełnione w ich wychowaniu. Prosili, aby uleczył rany matek, które dokonały aborcji i nie mogą poradzić sobie z doświadczanym bólem. Wszystkie matki, obecne na spotkaniu,  wychodziły przed Najświętszy Sakrament, księża modlili się nad każdą, nakładając ręce i błogosławiąc.

Pod koniec uwielbienia kapłani błogosławili wszystkich zgromadzonych na modlitwie, nakładając na ich głowy dłonie, jednocześnie modląc się o uzdrowienie ich duszy i ciała.

Wieczór Chwałyz modlitwą o uzdrowienie, który przeżyli we wspólnocie był szczególnie wzruszający, a modlitwy prowadzone przed Najświętszym Sakramentem mocno poruszały serca i wyciskały łzy. Bogu niech będą dzięki!

 

 

15 października

Wielka Pokuta na Jasnej Górze

 

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

 

„Wielka Pokuta” – pod takim hasłem na Jasnej Górze odbyła się modlitwa przebłagalna za grzechy całego Narodu Polskiego. Polacy różnych stanów i w różnym wieku u stóp Królowej Polski spotkali się, by wyprosić dla Polski przebaczenie, uzdrowienie oraz zburzyć mury zła i grzechu budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i pokolenia. Mszę Świętą celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie natomiast poprowadzili ojcowie  Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, misjonarze z Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia oraz ks. Piotr Glas – egzorcysta z Anglii.

Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami największego grzechu odwrócenia się i odejścia od Boga na całym świecie, ale również w naszym kraju, musimy stanąć do walki duchowej w przebłagalno-uwalniającej modlitwie. Modlitwie tak potężnej, jak Trąby Jerycha. Chcemy to zrobić na Jasnej Górze, przy boku Tej, która zawsze nas broniła i zada ostateczny cios szatanowi. Chcemy zburzyć mury zła i grzechu, budowane w naszej Ojczyźnie przez wieki i pokolenia.– tłumaczył zgromadzonym  sens Wielkiej Pokuty ks. Piotr Glas.

Pokuta i przebłaganie są nieodzownym warunkiem, aby otrzymać Boże Miłosierdzie. Dlatego też, Wielka Pokuta rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod murami Jasnej Góry. W pierwszej części uwielbiano Boga, po południu zaś odbyła  się modlitwa pokutna, przygotowana specjalnie na to wydarzenie. Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo. Obchodzimy bowiem Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski, a 15 października – to wigilia wyboru Jana Pawła II, a także Dzień Dziecka Utraconego.

Inicjatywa Wielkiej Pokuty doskonale wpisuje się w ten proces. W sakramencie pokuty i pojednania człowiek może doświadczyć pełnego miłosierdzia, przebaczającego spojrzenia Boga, który w Jezusie Chrystusie przyjmuje na siebie grzech i płynącą z niego śmierć, aby przywrócić człowiekowi życie.– stwierdził  ks. abp Stanisław Gądecki w liście do organizatorów wydarzenia.

Natomiast ks. Kazimierz Wądołowski, zapraszając swoich parafian do udziału w tym szczególnym pokutnym spotkaniu wiernych, mówił: Intencja tego spotkania, to przebłaganie Pana Boga za wszystkie grzechy popełnione przez Polaków w ostatnich latach, zarówno w czasach komunizmu, jak i współcześnie. To wydarzenie wyrasta z przekonania, że dzisiejsza Polska bardzo potrzebuje interwencji Pana Boga, potrzebuje Bożego Miłosierdzia w obliczu kryzysu, trudności i podziału, jaki niestety mamy. To wezwanie kierowane jest do wszystkich, którzy pragną modlić się za Polskę, a także o uzdrowienie dla siebie.

Parafianie chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu, bo wiedzą, że przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

W tej, innej niż dotychczas, pielgrzymce towarzyszył parafianom ks. proboszcz Kazimierz Wądołowski.

 

Program spotkania:

11.00 – 13.30 – dwie konferencje ojców Antonello i Henrique, misjonarzy z Brazylii;
15.00 – 16.00 – koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa – egzorcysty z Anglii;
16.00 – 17.30 – Msza Święta;
17.45 – 19.30 – część pokutna ze świadectwami, modlitwą i adoracją.

 

14 października

Święto Komisji Edukacji Narodowej

         

          Obchody tego święta, to już tradycja w parafii: uroczysta Eucharystia, Różaniec w intencji wszystkich pracowników oświaty oraz spotkanie w domu parafialnym. Inicjatorami obchodów są ks. proboszcz i księża.

          Wszystkich pracowników oświaty otoczono, płynącą z serca, gorącą modlitwą. Złożono podziękowania za ich codzienny trud, włożony w kształtowanie umysłów i sumień młodego pokolenia Polaków. Wyrażono również wdzięczność wielu pedagogom za budujące świadectwo osobistego życia i wiary, które jest istotnym impulsem dla młodego człowieka w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa.

          Obchodom towarzyszyła miła i radosna atmosfera.

 

08 października

Pielgrzymka młodzieży do Gietrzwałdu

 

Sanktuarium w Gietrzwałdzie, to jedno z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Rocznie odwiedza je blisko milion pielgrzymów i turystów. Dlatego też, ks. Łukasz Dawidowicz, postanowił to miejsce zwiedzić z ok. 50-osobową grupą młodzieży.

Gietrzwałd położony jest w połowie drogi między Ostródą i Olsztynem, na ziemi warmińskiej. Miejscowość ta jest słynna z powodu mających tu miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny, które do tej pory, jako jedyne na ziemiach polskich, zostały oficjalnie uznane przez władzę kościelną.Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes, toteż zwykło mówić się o nim „polskie Lourdes”. Pielgrzymujących bardzo zaciekawił motyw objawień Maryjnych w Polsce. Matka Bożka ukazywała się dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej.

Młodych pielgrzymów zachwyciła też Bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a przede wszystkim obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – prawdziwy klejnot Gietrzwałdzkiego Sanktuarium Maryjnego. Należy do grupy obrazów wzorowanych na cudownej ikonie, która znajduje się w Kaplicy Przewodników w Bizancjum. Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę, w 1967 roku.

Młodzi przeszli także, prowadzącą do pobłogosławionego przez Matkę Bożą – 8 września 1877 r. – źródełka, Aleję Różańcową obsadzoną drzewami. W skupieniu, z modlitwą na ustach zatrzymywali się przy 15 kapliczkach różańcowych.

Pielgrzymi od lat czerpią ze Źródełka wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Sam akt pobłogosławienia został uwieczniony figurą Niepokalanej Dziewicy. Nad Źródełkiem znajdują się trzy murowane płaskorzeźby, ukazujące Mojżesza, dotykającego laską skałę, z której wytrysnęła woda i Izraelitów, pijących wodę na pustyni.

W pobliżu sanktuarium, blisko źródełka, znajduje się też monumentalna Droga Krzyżowa.

Młodzież, zwiedzając te cudowne miejsca i poznając historię zdarzeń pełnych tajemnic, niejednokrotnie bogatych w cuda, uwierzyła, iż Maryja zdecydowała się zostać w tym miejscu i wykonywać tę ciężką pracę, by pomóc naszej Ziemi, na ile to możliwe zrozumieć, jak wiele naprawdę zależy od nas samych i jak wiele możemy zrobić, kiedy zdecydujemy się zatrzymać w miejscu, cofnąć i wrócić na ścieżkę poszukiwania i poznania Prawdy i Boga.

W tym szczególnym miejscu postanowili spędzić trochę więcej czasu, więc przygotowali ognisko. Później zwiedzali Olsztyn.

Podczas tego wyjazdu wielu z nich uświadomiło sobie, że objawienia Matki Boskiej dotyczą całego świata, odbywają się w różnych miejscach, w dużych miastach i maleńkich wioskach, bądź w całkiem odosobnionych zakątkach, jak groty, wzgórza, łąki czy laski. Zadali sobie również trudne pytanie: „W jakim kierunku zmierzaliby, odrzucając nauki Jezusa Chrystusa, odrzucając Boga i przemierzając świat swoimi własnymi drogami?”

 

 

 

01 października

Spotkanie młodych

 

W sobotę, po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 i Nabożeństwie Różańcowym, księża zorganizowali spotkanie młodzieżowe z ogniskiem, zabawami i śpiewem. W sposób szczególny zaprosili uczestników i wolontariuszy ŚDM. Gwarantowali dobrą zabawę. I tak też było … . doskonale.

 

 

24 – 25 września

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

 

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę wzięła również udział 55-osobowa grupa wiernych ze Świętej Rodziny. Przewodniczył im niestrudzony pielgrzym – ks. kanonik Kazimierz Wądołowski.

Do udziału w pielgrzymce zaproszone zostały wszystkie małżeństwa: szczęśliwe, by podziękowały Bogu za radość trwałego związku, małżeństwa zagrożone, by się oddały w opiekę Jasnogórskiej Królowej Rodzin, a także osoby porzucone, ale wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały sił do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą.

W Częstochowie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu, następnie w koncercie zespołu „Turnioki” oraz w drodze krzyżowej i Apelu Jasnogórskim. Szczególną intencją, przedstawioną przez ks. bpa Jana Wątrobę – przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, była prośba o pomoc Matki Bożej w pozytywnym przebiegu prac parlamentarnych i społecznej dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy broniącej życia każdego poczętego dziecka.

Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Eucharystia na Jasnogórskim Szczycie. Podczas liturgii dokonało się uroczyste odnowienie ślubów małżeńskich oraz przyrzeczenia nowych doradców życia rodzinnego i zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Mszę Świętą poprzedziło świadectwo Lecha Dokowicza oraz prelekcja ks. Przemysława Drąga na temat papieskiej adhortacji „Amoris laetitia”.

W drodze na Jasną Górę pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Modlitewna atmosfera sprzyjała wszystkim. Dla uczestników był to czas szczególnego powierzenia swego życia małżeńskiego i rodzinnego opiece Boga, przez wstawiennictwo Królowej Rodzin. Zapragnęli uroczyście zaprosić Chrystusa, by na nowo zamieszkał w małżeństwach, uczynił je szczęśliwymi, a dzieciom zapewnił radość trwałego domu, w którym płonie dozgonna miłość rodziców.

 

 

18 września

Wieczór Chwały

 

Wieczór Chwały rozpoczęto niedzielną Mszą Świętą o godz. 17.00, ze specjalną modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Poprowadził go ks. Łukasz Dawidowicz.

Ten charyzmatyczny Wieczór rozpoczął się od zawołania „Duchu Święty przyjdź!” Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewano pieśni pełne uwielbienia, w trakcie których ks. Łukasz prowadził modlitwę o uzdrowienie.

Wierni, wpatrzeni w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, pragnęli szukać rozwiązania swoich problemów, bólu i trosk oraz dziękować za wszelkie łaski oraz każde doświadczenie życiowe, nawet najtrudniejsze do zaakceptowania, a przede wszystkim – „przytulić się” do Jezusa, by w Nim znaleźć radość i nadzieję na lepsze jutro. Wieczór Chwały zakończono przeniesieniem przez kościół Jezusa obecnego w monstrancji i błogosławieństwem zgromadzonych wiernych.

„Jeżeli chcesz się przyłączyć i wspólnie oddać Bogu chwałę, przyjdź na kolejny Wieczór Chwały, a z pewnością nie odejdziesz z pustymi rękami.” – zapraszali swoich parafian duszpasterze.

 

 

 

 

 

18 września

Liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki

Parafialny Turniej Piłki Nożnej ku czci Świętego

 

Ten polski jezuita, w Kościele katolickim, czczony jest jako święty, patron Polski, a także ministrantów oraz polskich dzieci i młodzieży.

Dlatego też, już w sobotę 17 września, o godz. 10.00, na boisku przy Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie spotkały się dzieci i młodzież, by w sportowej rywalizacji uczcić swego Patrona. Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy, a pozostali uczestnicy – upominki i pamiątki.

Sportowy dzień zakończono wspólnym ogniskiem. Wszystkim dopisywał humor i dobry nastrój.

 

 

05 – 16 sierpnia.

Wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy do Bułgarii

 

W czasie tegorocznych wakacji, 80-osobowa grupa młodzieży, którą opiekował się ks. Szymon Kurpiewski, wyjechała na obóz rekolekcyjno-wypoczynkowy do Bułgarii.

Zamieszkali w 4-gwiazdkowym hotelu Aurora,w miejscowości Św. Konstantyn i Elena, położonej pomiędzy Złotymi Piaskami a Warną. Od turystycznego centrum dzieliło ich 10 minut drogi, tylko 9 km od Warny.

Codziennie uczestniczyli we Mszy Świętej, spotykali się na rekolekcyjnych katechezach, organizowali wiele wspólnych zabaw, sportowych rozgrywek, konkursów.

Oprócz tego, to miejsce zaoferowało uczestnikom wiele atrakcji, ponieważ ten piękny kurort znajduje się na terenie Parku Narodowego „Złote Piaski”, które zagwarantowały odpoczywającej młodzieży delikatny klimat, krystalicznie czyste i ciepłe wody Morza Czarnego oraz ciągnące się kilometrami przepiękne, piaszczyste, złociste plaże. Niepowtarzalny klimat wakacyjny.

Poza tym zwiedzali pobliskie miasta. Pierwsze z nich, chociaż niewielkie, ale jedno z najpiękniejszych bułgarskich miast– Nessebar. Z radością spacerowali po Starówce, która wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestników zachwyciły też zabytki po starożytnych Rzymianach i Grekach – pozostałości świątyń, pochodzących z początków chrześcijaństwa. Do tego wąskie uliczki, schody, drewniane i kamienne domy, liczne stragany i wszędzie zapach olejku różanego.

Drugie z kolei, to jedno z największych miast Bułgarii– Warna. Tu zobaczyli słynne pola bitewne oraz symboliczny grobowiec Władysława Warneńczyka. Ważnym zabytkiem okazała się Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy z XIX wieku, wybudowana jako dowód wdzięczności za wyzwolenie kraju spod okupacji tureckiej. Chętnie odwiedzili Park Nadmorsko (Primorski Park), tworzony przez wspaniałe ogrody, lasy i winnice.

Ekscytującym okazał się także pobyt w Aquapilis– parku wodnym, położonym w lesie z widokiem na morze i Złote Piaski. Bardzo ciekawy kompleks rozrywkowy: otwarte i kryte zjeżdżalnie, baseny, jacuzzi, wodospady i wiele innych.Niezapomniana przygoda w królestwie wodnej zabawy oraz dobrego nastroju.

Przy wejściu do parku zbudowano ścianę do wspinaczki górskiej zaprojektowaną przez mistrza świata we wspinaniu – Pedro Ponsa. Ściana posiada aż siedem tras wspinaczkowych. W pobliżu znajduje się amfiteatr i sztuczne jezioro. To też podobało się młodym.

Po powrocie jednogłośnie stwierdzili, iż Riwiera Bułgarska, to bardzo gościnna kraina z malowniczą architekturą nadmorskich miasteczek, średniowiecznymi zabytkami, smaczną kuchnią i sympatycznym usposobieniem mieszkańców. A wybór atrakcji był tak wielki, że wszyscy wrócilizadowoleni.Z pewnością każdy znalazł tu coś dla siebie.

 

 

03 – 13 sierpnia

Rekolekcje pod Żaglami

 

Tym wyjątkowym rekolekcjom pod żaglami przewodniczył ks. Włodzimierz Gałązka.

Tak wspomina je uczestniczka:

Jedną z form działalności Parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie jest coroczne organizowanie wakacyjnych „Rodzinnych rekolekcji pod żaglami”. Od kilku lat spotykamy się na gościnnych i pięknych terenach Suwalszczyzny, w okolicach Bakałarzewa. Staramy się, aby zawsze spotkania te oparte były na bogatym programie rekreacyjno – sportowym, a także socjoterapeutycznym. Ważnym elementem naszych rekolekcji jest także odkrywanie talentów i rozwój zainteresowań, optymalne wykorzystanie wolnego czasu, zainteresowanie kulturą i przyrodą oraz sportem i turystyką.

Tegoroczne rekolekcje odbyły się w dniach 03 – 13 sierpnia 2016 r. Uczestniczyło w nich 114 osób, w tym kilkanaście rodzin wraz z dziećmi, kadra instruktorów i wychowawców.

Tematem przewodnim rekolekcji, w związku z trwającym w Kościele katolickim Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia Bożego, było zagadnienie miłosierdzia w życiu chrześcijanina. Poświecono temu zagadnieniu cykl spotkań formacyjnych. Prowadzone one były przez, uczestniczące w rekolekcjach siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Spotkania odbywały się z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie dla rodziców, młodzieży i dzieci młodszych.

Istotnym elementem każdego rekolekcyjnego dnia była wieczorna Msza Święta. Dzięki wspólnym śpiewom przy akompaniamencie gitar, budowały one wśród uczestników poczucie wspólnoty. Rodziny mogły aktywnie uczestniczyć w ich celebrowaniu, przygotowując czytania liturgiczne i psalmy. Dzieci w trakcie Mszy miały dodatkowo okazję akompaniować podczas śpiewów na zaimprowizowanych instrumentach perkusyjnych.

Poza Eucharystią i spotkaniami typowo formacyjnymi, uczestnicy rekolekcji mieli okazję korzystać z zorganizowanych zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych. Obejmowały one m.in.: naukę tańca towarzyskiego, kurs pisania ikon, zajęcia na wodzie (nauka pływania na desce windsurfingowej i żaglówkach), warsztaty dekorowania bombek świątecznych techniką decoupage.  Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów.

Oprócz powyższych zajęć, które miały charakter stałych punktów programu dnia, w ramach rekolekcji odbyły się również:

-          uroczysta Msza polowa koncelebrowana m.in. przez kardynała Gerharda Ludwiga Müllera,prefekta Kongregacji Nauki Wiary Kurii Rzymskiej oraz ks. Janusza Stepnowskiego – Biskupa Diecezji Łomżyńskiej;

-          spotkanie dzieci z przedstawicielami lokalnej komendy powiatowej policji, połączone z pogadanką, dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa w ruchu;

-          warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Suwałki, które miały na celu przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;

-          wykład o duchowości ikon;

-          pokaz zdjęć i filmów o Holandii, zorganizowany przez gości z tego kraju;

-          turniej piłki siatkowej i piłki nożnej;

-          występ kabaretu ……..

 

W ramach rekolekcji odbyła się także jednodniowa pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Uczestnicy pielgrzymki przygotowali oprawę Mszy Świętej w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W czasie wolnym od zajęć rodziny mogły korzystać, pod okiem wykwalifikowanej kadry, ze strzeżonego kąpieliska, kajaków, rowerów i innego sprzętu sportowego.

Wśród kadry prowadzącej rekolekcje było również kilku fizjoterapeutów. Osoby, które zgłosiły taką potrzebę miały możliwość zasięgnąć ich rady i uczestniczyć w prowadzonych przez nich indywidualnych i grupowych sesjach rehabilitacyjnych.

Budowaniu poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę służyły również wspólne dyżury rodzin, obejmujące przygotowanie i sprzątanie stołów po posiłkach, mycie naczyń, dbanie o porządek na terenie ośrodka rekolekcyjnego, warty nocne przy ognisku, pilnowanie sprzętu wodnego. Natomiast wieczorne wspólne śpiewy i zabawy, dzięki wodzirejskim zdolnościom jednego z uczestników, dawały dodatkowo okazję do integrowania się wszystkich uczestników.

 

 

28 – 31 lipca

Spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas ŚDM w Krakowie

         

          Spotkanie młodych katolików z Ojcem Świętym Franciszkiem odbyło się w dniach 26 – 31 lipca w Krakowie. Młodzież ze Świętej Rodziny wzięła w nich udział w dniach 28 – 31lipca. Spotkanie młodych przebiegało pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Były to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM w Częstochowie, w 1991 roku.

Spotkanie z papieżem na Błoniach zorganizowano w czwartek, 28 lipca. Papież, rozpoczynając swoją homilię, przywitał młodzież z całego świata. Powiedział również: W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciałbym Mu podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas.

Następnie, z udziałem Ojca Świętego i ponad 800 tys. osób, na krakowskich Błoniach, w piątek, 29 lipca, odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Stacje drogi krzyżowej, przypominające elementy uczynków co do duszy i co do ciała. Od stacji do stacji przemieszczała się grupa młodych ludzi z krzyżem ŚDM. Przy każdej z nich odgrywano odpowiednią scenę, związaną z tematyką uczynków. Rozważania jak i stacje nawiązały do Jubileuszu Roku Miłosierdzia oraz do różnych uczynków m.in.: wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, chorych nawiedzać czy umarłych pogrzebać. Na zakończenie, do młodych zwrócił się papież Franciszek, który powiedział:

Jesteśmy powołani, by służyć Jezusowi w każdym prześladowanym człowieku. (...) Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego; jest to droga, która nie boi się niepowodzeń, marginalizacji lub samotności, ponieważ wypełnia serce człowieka pełnią Jezusa. Jest to droga życia i stylem Boga, którą Jezus prowadzi także pośród ścieżek społeczeństwa czasami podzielonego, niesprawiedliwego i skorumpowanego.

Wieczorne czuwanie modlitewne w Kampusie Miłosierdzia w Brzegach, także w obecności papieża Franciszka, odbyło się 30 lipca, w sobotę. Zgromadziło ono 1,5 mln wiernych. Rozpoczęło się od przejścia papieża przez Bramę Miłosierdzia na Campus Misericordiae.

Zakończenie ŚDM 2016 w Krakowie, przygotowano również w Brzegach, w niedzielę, 31 lipca. W Kampusie Miłosierdzia, w obecności od 1,5 do 3 mln młodych wiernych, pod przewodnictwem papieża Franciszka odbyła się uroczysta Msza Święta, kończąca ten cudowny czas spędzony z Ojcem Świętym. Po Mszy papież przekazał ogień miłosierdzia młodzieży z sześciu kontynentów, później odmówił modlitwę Anioł Pański. Podczas modlitwy papież powiedział, że Święty Jan Paweł II radował się z nieba i pomoże wam zanieść wszędzie radość Ewangelii.

To niezapomniane, jakże szczególne dni w życiu wyszkowskiej młodzieży. A słowa, które w czasie spotkania wypowiedział papież Franciszek: Niech płomień miłości ogarnie nasz świat! Nieście światu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Dawajcie świadectwo, że warto i trzeba Mu zawierzyć nasz los, zostaną w nich na zawsze.

 

 

 

24 lipca

Wieczór Chwały poświęcony Światowym Dniom Młodzieży

 

            W ramach diecezjalnych Dni Młodzieży, rozpoczynających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w kościele p.w. Świętej Rodziny odbył sięWieczór Chwały. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wzięła w nim udział, przebywająca w Wyszkowie, młodzież z Włoch.

            Był to wieczór wyjątkowy i pewnie nie powtórzy się zbyt szybko. Po raz drugi w historii Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Polsce. Diecezja Łomżyńska miała zaszczyt przyjąć pielgrzymów z wielu krajów. I wspólnie –mieszkańcy Wyszkowa i goście z Włoch – mogli, w tę niebywałą okazję razem się pomodlić.

            Wieczór Chwały z tej okazji miał jeszcze bardziej radosny i energiczny charakter. Duch Święty ożywił każdego z uczestników. Krok po kroku, śladami Bożego Miłosierdzia, doświadczali, że Jezus żyje i działa w tym Młodym Kościele, który zjeżdża z całego świata. Iskra Miłosierdzia ze Świętej Rodziny, dzięki św. siostrze Faustynie, poszła w świat. Postanowiono przekazywać ją dalej.

            Już teraz zaproszono wszystkich na kolejny Wieczór Chwały. Ks. proboszcz Kazimierz Wądołowski życzył młodym, „by owoce ŚDM rosły w każdym z Was i żebyście czerpali z nich jak najwięcej, bo Bóg nigdy nie skąpi Swojej łaski.”

 

 

 

23 lipca

Festiwal Narodówdiecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży,
w Łomży

 

Ukoronowaniem kilku dni radosnych spotkań w parafiach okazał się Festiwal Narodów,który odbył się w Łomżyprzy Sanktuarium Miłosierdzia Bożegow sobotę, 23 lipca. Zgromadził gości ze wszystkich krajów, goszczących w Diecezji. Towarzyszyła im także nasza młodzież. Do udziału w Festiwalu Narodów zostali zaproszeni wszyscy Diecezjanie.

Około 2-tysięcy młodych ludzi razem modliło się, śpiewało, bawiło i wzajemnie poznawało podczas Festiwalu Narodów. W ramach Festiwalu Narodów diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży byli pielgrzymi z Guadalajary w Meksyku, Bostonu i Ohio w Stanach Zjednoczonych, departamentu San Vincente w Salwadorze, Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja), Białorusini z Lidy i Mińska, Łotysze z Rygi, Litwini, Francuzi mieszkający na Wyspach Zielonego Przylądka oraz liczna grupa Włochów z Florencji, Mediolanu i Udine. Byli wśród nich również parafianie ze Świętej Rodziny w Wyszkowie.

Spotkanie młodych rozpoczęło się w Katedrze Łomżyńskiej medytacją artystyczną o Bożym Miłosierdziu, pisaną na piasku. Zaprezentowana została także historia najstarszej łomżyńskiej świątyni. Następnie ulicami miasta przeszła kolorowa, rozśpiewana i radosna procesja Młodych Misjonarzy Miłosierdzia. Swój finał miała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym pod przewodnictwem Księdza Kardynała Gerharda L. Mullera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, została odprawiona Msza Święta. Na niej wszystkich przybyłych do Łomży pielgrzymów, w kilku językach, powitał Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Wygłosił on ró

dol