Reklama Popup

Dziś jest

Rodzina Różańcowa

 

Kółka Różańcowe

  

Założycielką Żywego Różańca była Paulina Jaricot (1799-1862), córka francuskiego fabrykanta jedwabiu. Pierwszą jej inicjatywą było Dzieło Rozkrzewiania Wiary, stawiające sobie za cel wspieranie (w dużej części finansowe) misji katolickich.

W wieku 27 lat Paulina Jaricot położyła podwaliny pod Żywy Różaniec, zrzeszenie liczące w chwili jej śmierci ok. 3 mln członków, które w roku 1827 otrzymało specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego Leona XII. W wizji założycielki członkowie Żywego Różańca mieli tworzyć grupy modlitewne wspierające działalność ewangelizacyjną i charytatywną Kościoła. Róże Żywego Różańca miały być zapleczem modlitewnym dla założonych przez nią dzieł. Tworzyła zatem grupy składające się z piętnastu osób, z których każda zobowiązała się codziennie odmówić dziesiątek różańca, rozważając "wylosowaną" co miesiąc tajemnicę. Członkowie "piętnastek" byli tak dobierani, aby w każdej znalazł się "ktoś dobry, średni i tacy, którzy mają tylko samą dobrą wolę... Piętnaście węgielków, jeden tylko jest rozżarzony, trzy lub cztery częściowo, pozostałe zaś wcale. Zbliżcie je do siebie - a powstanie żar".

Pierwszym dokumentem papieskim, zatwierdzającym stowarzyszenie i nadającym odpusty, był list apostolski Grzegorza XVI "Benedicentes" (27.01.1832). Ten sam papież na temat Żywego Różańca wypowiadał się jeszcze w roku 1835, gdzie wyjaśniał, że jeżeli jedna lub kilka osób, należących do Róży, opuszcza odmówienie swej Tajemnicy, inni członkowie tej Róży odmawiający wyznaczoną im tajemnicę, łask odpustowych nie tracą. Po nim oficjalnie zabrał głos Pius IX w liście apostolskim "Quod iure hagreditario" (7.08.1877), ustanawiając zasady organizacyjne Stowarzyszenia Żywego Różańca. Każdy z następnych papieży w oficjalnych dokumentach oraz nauczaniu wyjaśniał i podkreślał wagę tej modlitwy, zachęcając do jej rozwoju. Warto tutaj wspomnieć, że do czasu Leona XIII, 35 papieży wydało 135 listów apostolskich, zachęcając do odmawiania różańca. Papieże naszego stulecia czynią to jeszcze częściej. Ostatnim dokumentem papieskim jest list apostolski "Rosarium Virginis Mariae" z dn. 16.10.2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zainicjował tym listem obchody Roku Różańca Świętego w całym Kościele (16.10.2002 - 16.10.2003 r.).

Koła Żywego Różańca w Parafii Świętej Rodziny istnieją od bardzo dawna – nasza parafia bowiem powstała z parafii Świętego Idziego i Świętego Wojciecha w Wyszkowie.   

Zrzeszeni w kołach członkowie podejmują obowiązek codziennego odmawiania   jednej tajemnicy oraz jednego lub więcej spotkania w miesiącu przez wszystkich członków danego koła na tzw. „zmiance” – odmawia  się  wtedy jedną  z  czterech części różańca i dokonuje wymiany „kart” – tajemnic.

Głównym zadaniem tej formacji jest modlitwa w intencjach wytyczonych przez Kościół oraz ustalonych przez członków danego koła. Jest to modlitwa przebłagalna, dziękczynna, modlitwa uwielbienia ale przede wszystkim prośby w różnych potrzebach.

 

 

KÓŁKA RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII:

 

Kółko Różańcowe z Leszczydołu Pustki – istnieje już około 60 lat i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na początku Zelatorką była Stanisława Kokoszka (śp.) a od 7 lat  funkcję tę pełni Hanna Kulesza. Spotykamy się raz w miesiącu w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00

 

1. Hanna Kulesza  (Zelatorka) 

2. Marzena Gołdys

3. Janina Żuchowska

4. Joanna Liśkiewicz

5. Władysława Fijał

6. Ewa Kulesza

7. Marianna Fijał

8. Hanna Dawicka

9. Joanna Bryl

10. Henryka Bryl

11. Alicja Tryc

12. Agnieszka Godleś

13. Irena Czyż

14. Czesława Ambrach

15. Zofia Tryc

16. Grażyna Bralewska

17. Marianna Gołębiewska

18. Halina Sarnacka

19. Jadwiga Puchalska

20. Łucja Gołębiewska

 

Kółko Różańcowe z Leszczydołu Pustki powstało 80 lat temu. Zelatorkami były: Czesława Bloch, Czesława Wóltańska, Krystyna Rosa. W niedzielę Miłosierdzia Bożego, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II, do naszego kółka wstąpiło 6 sióstr, za co Bogu Najwyższemu dziękujemy. Dzień 1.v.2011r.  jest dla nas dniem wyjątkowym, odmówiliśmy Tajemnice Światła, które wprowadził do Różańca Ojciec Święty Jan Paweł II . W związku z tym nasze Koło Różańcowe jest pod wezwaniem BŁOGASŁAWIONEGO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II . Obecnie nasze koło różańcowe składa się z następujących osób:

1. Teresa Deluga (Zelatorka)

2. Anna przygoda (Zastępca)

3. Bożenna Sarnacka

4. Krystyna Czajkowska

5. Terasa Zaremba

6. Teresa Kulesza

7. Bolesława Rzemek

8. Józefa Rzemek

9. Danuta Kunasz

10. Elżbieta Bartczak

11. Janina Przygoda

12. Barbara Kokoszka

13. Janina Jakubowska

14. Renata Pakieła

15. Agata Kucińska

16. Bożena Bartczak

17. Krystyna Bloch

18. Jadwiga Wróbel

19. Magdalena Wróbel

20. Jolanta Godleś

 

 

dol