Reklama Popup

Dziś jest

Rodziny Nazaretańskie

Celem Ruchu jest prowadzenie drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w realizacji apostolskiej misji Kościoła. W ten sposób Stowarzyszenie i Ruch stają się podmiotem nowej ewangelizacji i realizują wezwanie Jana Pawła II: „Prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim”.

Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest nade wszystko ku rodzinie, która „jest wezwana do uświęcenia siebie i do uświęcenia wspólnoty kościelnej i świata”

Formacja jest realizowana poprzez:

 1. Codzienną modlitwę osobistą

 2. Uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii

 3. Lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych

 4. Kierownictwo duchowe

 5. Spotkania w grupach formacyjnych

 6. Rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

Działalność apostolska jest realizowana poprzez:

 1. trud osobistego nawracania się

 2. świadectwo życia chrześcijańskiego
 3. zaangażowanie w życie Parafii

 4. Niesienie pomocy rodzinom, zwłaszcza zagrożonym

 5. wspieranie duchowe i materialne ludzi chorych, cierpiących i zagubionych

 6. upowszechnianie nauczania Kościoła przede wszystkim w dziedzinie małżeństwa, rodziny i wychowania

Duchowość Ruchu zapisana jest w Testamencie Chrystusa z Krzyża . Członkowie Ruchu podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Jego słowach „Oto Matka twoja”(J19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Ruchu jest Słowo Boże i Eucharystia.+

W naszej parafii spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywają się w każdą środę po Mszy Św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy. :)

dol